KONKURSA „LATVIJAI – MANS JĀŅU SIERS” NOLIKUMS

Profesionālo mācību iestāžu vadītājiem un  konkursa dalībniekiem

Kaut arī Latvijas nacionālais lepnums – gadu simtus zināmais lieliskais Jāņu siers tirdzniecībā ir sešu uzņēmumu gatavots, mājas apstākļos to drīkst (pat vajag!) mācēt sasiet. Ne velti saka: māte iemāca Jāņu sieru gatavot meitām, meitas – savām meitām. Tā no paaudzes uz paaudzi aiziet recepte. Lai pārliecinātos, vai Jūs protat siet Jāņu sieru, organizējam šo konkursu. Tas būs tikai JŪSU SIERS, - visgaršīgākais un visskaistākais! Jaunajiem siera sējējiem būs interesanta tikšanās un domu apmaiņa ar pieredzējušiem meistariem – siera gatavotājiem.
Kaut arī šogad apstākļi ir sarežģīti, darbosimies tā, lai nepārkāptu valdības uzstādītos noteikumus.
Tāpēc varēs piedalīties 10 (desmit) siera gatavotāji un 10 (desmit) pavadošās skolotājas. Pasākums ilgs 3 (trīs) stundas.
Svarīgs iegansts konkursa norisei ir arī mediju interese, kā arī biedrības „Siera klubs” nodrošinātais finansējums reklāmai (reportāžas, apraksti), kas  būs EUR 2000.00 vērtībā.

 

KONKURSA
„LATVIJAI – MANS JĀŅU SIERS”
NOLIKUMS
 

Biedrība „Siera klubs” sadarbībā ar PIKC „Rīgas Tūrisma un radošās
industrijas tehnikums” (RTRIT)
2020. gada 11. jūnijā organizē
konkursu „LATVIJAI – MANS JĀŅU SIERS”
Konkurss notiek RTRIT Nīcgales ielā 26, Rīgā

1.Konkursa mērķis:
1.1. apgūt nenogatavinātā biezpiena siera gatavošanu (kaut arī šogad to izdarīsim katrs savā mācību iestādē vai mājās),
1.2. parādīt savu māku, zināšanas un radošumu siera prezentācijā (interesants stāstījums, tērps, siera noformējums, zināšanas, atbildēs uz žūrijas jautājumiem).
1.3. izmantojot iespēju popularizēt sevi, savu profesionālo vidusskolu vai tehnikumu, savu novadu vai pilsētu.
1.4. ar šo konkursu atgādināt jauniešiem un visai Latvijai Jāņu siera sensenās gatavošanas tradīcijas, pasniegšanu.

2. Pieteikšanās konkursam:
2.1. profesionālā vidusskola vai tehnikums atsūta pieteikumu uz e-pastu sieraklubs@inbox.lv, uzrakstītu brīvā formā, norādot konkursa dalībnieka  -
1 (viena) audzēkņa vārdu un uzvārdu, kā arī atbildīgo pedagogu (telefons)  līdz 2020. gada 27.maijam.

3. Konkursa norise:
3.1. konkurss notiek 2020.gada 11. jūnijā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma telpās, tas atšķiras no iepriekšējiem mūsu organizētajiem konkursiem ar to, ka dalībnieks šoreiz ierodas ar jau sasietu  Jāņu siera rituli ( 1 - 1,2 kg smagu), tātad to negatavosim konkursa laikā;
3.2. iebraukšana līdz plkst. 10.00, pēc tam brokastu kafijas pauze, sagatavošanās prezentācijai līdz plkst. 11.00;
3.3.reģistrējoties sekretariātā, katras komandas dalībnieks, iesniedz siera gatavošanas receptūru un izlozē prezentācijas kārtas numuru;
3.4. konkursa sākums plkst. 11.00;
3.5. siera noformējums prezentācijai katra dalībnieka ziņā.

4. Konkursa uzdevums:
4.1. izgatavot svaigā biezpiena siera rituli, ievērojot Jāņu siera receptūru  un to gatavu atvest uz konkursa norises vietu.
Receptūra:
- 3 – 5 l vājpiena,
- 1 – 1,3 kg vājpiena biezpiena,
- 60 – 100 g olu masas bez čaumalām,
- 100 – 120 g sviesta vai 250 g 35 % saldā krējuma,
- 10 – 12 g pārtikas sāls,
- 4 – 5 g ķimeņu.

5. Konkursa vērtēšanas kritēriji:
            5.1. sieru vērtē žūrijas komisija 3 (trīs) dalībnieku sastāvā.

N.p.k.

Kritēriji

Punkti

1.

Siera forma

0 – 10

2.

Siera garša, smarža, krāsa

0 – 30

3.

Siera konsistence

0 – 20

4.

Siera receptūra

0 – 10

5.

Prezentācija (tai būs ļoti liela nozīme)

0 – 30

 

KOPĀ

0 – 100

6. Apbalvošana:
6.1. visi konkursa dalībnieki saņem apliecinājumu par piedalīšanos konkursā,
6.2. konkursa 1. – 3. vietas ieguvēji saņem diplomus un dāvanu kartes:
1.vieta – EUR 80,00,
2.vieta – EUR 60,00,
3.vieta – EUR 50,00.
6.3. Pārējie dalībnieki saņem balvas un pateicības.
6.4. Visi konkursa dalībnieki un pedagogi tiks uzaicināti un aizvesti (vienas) dienas ekskursijā pa Latviju, iekļaujot arī piena pārstrādes uzņēmumu.
.

7. Papildus informācija:
7.1. konkursa nolikums tiek publicēts biedrības „Siera klubs” mājas lapā www.sieraklubs.lv sadaļā AKTUĀLI un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma mājas lapā,
7.2. ja ir jautājumi, griezties biedrībā „Siera klubs”, mob. 29487375.

 Konkursu atbalsta

Ģenerālsponsors:
AS „Jaunpils pienotava.
Atbalsta:
* Zemkopības ministrija,
* biedrība „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”,
* biedrība „Latvijas Lauku un Izglītības konsultāciju centrs,
* AS „Lazdonas piensaimnieks”,
* AS „Rankas piens”,
* PKS „Straupe”,
* PLPKS „Dundaga”.                       

Informācijas izvietošana

Par konkursu būs raksts ar fotogrāfijām laikrakstā „Latvijas Avīze”, portālā LA.LV (vairāk nekā pusmiljons lasītāju), vietējos laikrakstos (to reģionu, no kuriem būs konkursanti), LTV-1, LTV-7, Rīga TV24, ReTV, LETA u.c.

Konkursa dalībnieki:

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu specialitāšu audzēkņi.
Profesionālās izglītības iestāde var pieteikt komandu vai komandas, katru 1 (viena)  audzēkņa sastāvā.
Katram konkursa dalībniekam, ierodoties uz konkursu, jāuzrāda audzēkņa apliecība.
Konkursu dalībniekus pavada izglītības iestādes pilnvarots pārstāvis, kurš ir atbildīgs par izglītības iestādes kārtības noteikumu un Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumu
Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" ievērošanu.
Par audzēkņu drošību konkursa laikā atbild katras izglītības iestādes pilnvarots pārstāvis.
Pirms konkursu uzsākšanas konkursa dalībnieki tiek iepazīstināti ar konkursa  noteikumiem konkursu laikā.

 

Pieteikšanās dalībai konkursā:

Pieteikuma veidlapu aizpildīt uz izglītības iestādes veidlapas brīvā formā.
Pieteikumu konkursam (1.pielikums) izglītības iestāde iesniedz konkursa organizētājiem elektroniski līdz 2020.gada 27.maijam: biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētājai Vandai Davidanovai, e-pasts: sieraklubs@inbox.lv  un RTRIT metodiskās komisijas vadītājam, oriģinālu iesniedz, ierodoties uz konkursu.

 

V.Davidanova,
„Siera kluba” valdes priekšsēdētāja

 

I.Ločmane,
PIKC „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikums” direktore

 

Piezīme. Jāņu siers ir iekļauts ES Garantēto tradicionālo īpatnību produktu reģistrā. To drīkst ražot un pārdot 6 (seši) uzņēmumi. Individuāli drīkst ražot jebkurš cits, bet nedrīkst pārdot.

   
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> .Nolikums Word formātā.