FOTO KONKURSS

"PIENA UPĒ SIERA ZIEDI"


(Latvijas vasaras ainava ar piena devējām, arī Līgo svētki un sieri, arī citi piena produkti, ražotājprocess, baudītāji u.c.)

Organizē: biedrība “Siera klubs”
                 Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ogres tehnikums”
Ģenerālsponsors: biedrība „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”
Atbalsta: AS „Jaunpils pienotava”
                 SIA „Jēkabpils piena kombināts”
                 SIA „ELPA” (Kazdanga)

KONKURSA NOLIKUMS

1.Vispārējais apraksts

  • Biedrība “Siera klubs” (biedrība) sadarbībā ar profesionālās izglītības kompetences centru “Ogres tehnikums” (tehnikums) izsludina konkursu "Piena upē siera ziedi"”, lai veicinātu interesi un paplašinātu zināšanas par Latvijas siera šķirņu dažādību, piena un piena produktu ražotājiem, saimniecībām, produktiem, ēdieniem un kulināro mantojumu.
  • Konkursa ietvaros ikviens – profesionālis un iesācējs -  ir aicināts dalīties savos personīgajos stāstos caur fotogrāfiju,  attēlojot konkursā tēmu  "Piena upē siera ziedi", Latvijas vasaru kopā ar piena produktiem, ražotājiem, baudītājiem, mājas produktu radītājiem u.c.

2.Konkursa mērķis

  • Iesaistīt sabiedrību  foto konkursā ar veltījumu Latvijai, apzinot un iepazīstot gan piena produktu lielos ražotājus, siera šķirņu dažādību, mājražotājus, goda saimnieces, radīšanas un baudīšanas tradīcijas, ēdienu kompozīcijas.
  • Labākie konkursa darbi tiks iekļauti ceļojošajā izstādē "Piena upē siera ziedi", kā arī tiks izmantoti biedrības “Siera klubs” izdevumos un publicitātes materiālos.
  • Konkursa darbus ( ne vairāk kā trīs foto) autori tiek aicināti iesūtīt elektroniski, fotogrāfijās attēlojot konkursa tēmu. Fotogrāfijas izšķirtspēja ne mazāka kā 4000 pix fotogrāfijas garajā malā.

3.Konkursa norises laiks un kārtība

  • Konkurss notiek no 2019.gada 13.maija un līdz 2019.gada 13.oktobrim
  • Konkursa ietvaros tiks veidotas ceļojošās izstādes.

4.Darbu iesniegšanas kārtība.

  • Konkursa darbi atbilstoši noteikumiem jāiesniedz līdz 2019.gada 13.oktobra plkst.23.59, nosūtot uz e-pastu fotokonkurss@ovt.lv.
  • Kopā ar fotogrāfiju jāiesūta darba apraksts (līdz 100 vārdi ) norādot kontaktinformāciju par autoru - vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nr., atbilstoši pielikumam Nr.1.
  • Darbi, kas tiks iesniegti pēc 2019.gada13.oktobra netiks virzīti tālākai vērtēšanai.

5.Konkursa darbu vērtēšana

  • Konkursa darbus vērtēs žūrija, kuras sastāvā darbosies fotoprofesionāļi, nozares uzņēmēji un biedrības “Siera klubs” pārstāvis.
  • Žūrija konkursa darbus vērtēs no 2019.gada 14.oktobra līdz 2020.gada 23.oktobrim.
  • Žūrija izvēlēsies labākos darbus, kas tiks iekļauti ceļojošajā izstādē.
  • Konkursa organizētāji nodrošina darbu autoru anonimitāti konkursa darbu izvērtēšanas procesā.
  • Konkursa darbu vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt arī veicināšanas balvas.
  • Vērtēšanas kritēriji:
 • radoša pieeja tēmas interpretācijā;
 • darba tehniskā un profesionālā kvalitāte;
 • darba vēstījuma emocionālais spēks;
 • darba atbilstība konkursa mērķim.

 

6.Konkursa noslēgums un dalībnieku apbalvošana

  • Ar darba autoriem konkursa organizētāji sazināsies personīgi, lai paziņotu konkursa rezultātus, konkursa rezultāti tiks publicēti arī biedrības “Siera klubs” facebook profila lapā, mājas lapā www.sieraklubs.lv un Ogres tehnikuma mājas lapā www.ovt.lv.
  • Svinīgā pasākumā labāko 3 (trīs) darbu autori saņems naudas balvu  (žūrija ir tiesīga mainīt balvu lielumu):

I vieta EUR 350,
II vieta EUR 200,
III vieta EUR 150.

  • Labāko 20 (divdesmit) darbu autori tiks iekļauti ceļojošajā izstādē un konkursa publicitātes pasākumos (piemēram, grāmata, kalendārs) saņems Diplomus un balvas no konkursa organizētājiem.

7.Papildus informācija
Papildus informāciju varat saņemt pie Ogres tehnikuma direktores vietnieces kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armandas Auziņas, tālruņa numurs +371 26491379, armanda.auzina@ovt.lv.

Apstiprināts:

Biedrības “Siera klubs” valdes priekšsēdētāja                                           Vanda Davidanova

 

Ogres tehnikuma direktore                                                                                    Ilze Brante

 

Piezīme. Aicinām piedalīties VISUS, kam patīk radoši tvert foto mirkļus!
Konkursa nolikumā esam izmantojuši fotomākslinieku Andra  Eglīša un Andas Krauzes fotogrāfijas. Lai tās Jūs iedvesmo!

 

_______________________________________________________.ANKETA.