Bagātā diena PKS  „Straupe”

 

 

Pēc „Siera klubs” ierosinājuma 21.augustā LOSP kārtējā sēde notika izbraukumā - devāmies uz Vidzemi, Pārgaujas novadu, uz PKS „Straupe”. Piedalījās zemkopības ministrs Kaspars Gerhards un ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro. Straupē satikās vairāk nekā 50 mūsu biedri. Visus laipni sagaidīja PKS "Straupe" ilggadējais valdes priekšsēdētājs Imants Balodis. Cienāja ar Straupes labumiem. Bija ekskursija ražotnē: iepazināmies ar biezpiena un sviesta ieguvi. Sākās nopietnas sarunas par zemnieku saimniecību enerģijas, sadales, pārvaldes, OIK AER un fosilās koģenerācijas izmaksām, biogāzes koģenerācijas staciju perspektīvu u.c. svarīgiem jautājumiem. Arī par 5 % PVN rezultātiem augļiem, ogām un dārzeņiem. Arī par PVN likmes samazināšanu piena produktiem, gaļai un olām.Tad - gardas pusdienas kafejnīcā "Zem ozola", kur saimnieko Ekertu ģimene. Ēdieni
kā mājās! Bezgala garšīgi un sātīgi.

...............................................................................................................................................................................................................................................................